spoonbill Nest Latest News

blog

Belsh joins green destinations


The Municpality of Belsh is pleased to announce that they have engaged with Green Destinations, an international program for sustainable tourism management, to help promote the sustainable development of tourism in the region...

TRAVELIFE FOR TOUR OPERATORS PROGRAMS


Wednesday, June 29th, at 15:00, our Sustainability Coordinator, Terena Cardwell, and Co-coordinator, Ledia Meha, will present the Travelife for Tour Operators programs in an online session hosted by Dua Partner Invest, in conjunction with Travelife...

Spoonbill Nest Innovation Center Is Now Leading the Way for a Sustainable Society:


Staff Awarded Green Destination Coach to Auditor Certification to Promote Sustainable Management & Greener Tourism in Albania & Kosovo...

PYTHON WORKSHOPS, FOCUSING ON TEACHING PYTHON TO GIRLS AND TEACHERS


Thanks to a generous grant from the Python Software Foundation, Spoonbill Nest Innovation Center presented 3 Python Workshops this January, focusing on teaching Python to Girls and Teachers...

SPOONBILL NEST INNOVATION CENTER AS THE 1ST GREEN DESTINATION REPRESENTATIVE FOR ALBANIA AND KOSOVO


Spoonbill Nest Innovation Center, in conjunction with Elite Travel Group, located in Elbasan, becomes the 1st Green Destination Representative for Albania and Kosovo...

Konkursi 2021

KONKURSI I SIPËRMARRJES SOCIALE NË TURIZËM


Konkursi i Sipërmarrjes Sociale në Turizëm është konkursi i parë në të gjithë botën që përqendrohet në inovacionin social dhe sipërmarrjen në turizëm...

New-curricula

NEW CURRICULA FOR ALBANIAN AGRICULTURE VET SCHOOLS


One of SpoonbillNest’s main goals is to update and improve the school curricula...

Kurrikulat

KURRIKULA PËR SHKOLLAT VET BUJQËSORE NË SHQIPËRI


Një nga qëllimet kryesore të SpoonbillNest është të përmirësojë kurrikulën shkollore, veçanërisht për shkollat profesionale...

Praktikat-Profesionale

PRAKTIKA PROFESIONALE ME ELITE TRAVEL GROUP


Prej disa kohësh tashmë Elite Travel Group është kthyer në një nga bizneset partnere të shkollës profesionale në Elbasan “Salih Ceka”...

Profesional-Trainings

PROFESSIONAL TRAINING WITH ELITE TRAVEL GROUP


For some time now, Elite Travel Group has become one of the partner businesses of the vocational school “Salih Ceka” in Elbasan...

Elbasan-Digital-city-3

ELBASANI DIGJITAL 2025: VIZIONI I BASHKISË ELBASAN


Nëse keni marrë pjesë në konferencën e 2-të vjetore për të rinjtë SpoonbillNest, me siguri keni vërejtur se tema e këtij viti ishte “Elbasani Digjital 2025”...

SpoonbillNest-Center

NJIHUNI ME OJQ MË TË BESUESHME NË QYTET


SpoonbillNest, një emër që mund ta keni dëgjuar që nga Dhjetori i vitit të kaluar. Gjithçka nisi me konferencën e parë vjetore SpoonbillNest në 2019...

Elbasan-Digital-city-3

ELBASAN DIGITAL CITY 2025: THE MUNICIPALITY’S VISION


If you attended the 2nd annual youth conference SpoonbillNest, most likely you noticed that this year’s theme was “Elbasan Digital City 2025”...

Oracle-Academy

MARRËVESHJA ORACLE: HAPAT DREJT ELBASANI DIGJITAL 2025


Në konferencën e përvitshme për të rinjtë, SpoonbillNest 2020, ishte e ftuar Jane Richardson, Drejtoreshë e Oracle Academy...

Spoonbill Nest

2-ND SPOONBILLNEST 2020: YOUTH CONFERENCE FOR FUTURE


2-ND ANNUAL SPOONBILLNEST YOUTH CONFERENCE FOR FUTURE Online 7-th& 8-th December...

SpoonbillNest-Center

AN INTERVIEW ABOUT THE MOST RELIABLE NGO IN TOWN


SpoonbillNest, a name you might have heard circling since last December. It started with the first annual conference SpoonbillNest back in 2019...

industria-e-turizmit

INDUSTRIA E TURIZMIT NË SHQIPËRI PËR 2019


Turizmi padyshim është një nga sektorët kryesorë të ekonomisë botërore. Madje në shtete të caktuara, është një komponent jetësor i ekon'misë. Ka një mori avantazhesh që sjell turizmi për...

Spoonbill Nest

SPOONBILLNEST 2020: YOUTH CONFERENCE FOR FUTURE


On December 7-th and 8-th, our 2-nd Annual Spoonbill Nest Youth Conference for Future was an extraordinary success. We had over 550 registrants...

spoonbill-team

THANK YOU TO THE HARDEST-WORKING CONFERENCE TEAM IN ALBANIA.


I do not know where to begin thanking my team for the enormous success of our 2nd Annual SpoonbillNest Youth Conference for Future...

youth-day

2-ND ANNUAL SPOONBILLNEST YOUTH CONFERENCE FOR FUTURE RETURNS FOR YOUTH DAY 2020


Elbasan, 06/10/2020 – SpoonbillNest Innovation Center, along with it’s partner, Elite Travel Group, announces the 2-nd Annual “Youth Conference for Future” in Elbasan...

spoonbill-nest-2019

SPOONBILLNEST 2019: YOUTH CONFERENCE FOR THE FUTURE


SpoonbillNest 2019, Albania’s first youth conference for the future, was held on December 8-th and 9-th in Elbasan. During these two days around 228 participants got to listen to inspiring speeches from...

youth-day-2

INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION “VOICES FOR SOCIAL CHANGE”

International Youth Foundation, USA is offering a new, free course entitled “Voices for Social Change”...

Online-learning

2020: THE YEAR OF FREE ONLINE LEARNING

This year has been a challenge for many students and adults seeking to further their education. Many have been forced to become familiar with remote...

engage

Get the coolest tips and tricks today

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster